W EL Moto ADVENTURE oferujemy intensywny kurs motocyklowy kategorii A, skoncentrowany wyłącznie na praktycznej części szkolenia. Nasz program obejmuje:
1. Indywidualne zajęcia praktyczne na motocyklu Yamaha MT 07 rok, prowadzone przez doświadczonego instruktora nauki jazdy i doskonalenia technik jazdy- Krzysztof Fierdonek.
2. Ćwiczenia praktyczne obejmujące:
   – Techniki kierowania motocyklem.
   – Manewry na drodze i w różnych warunkach terenowych.
   – Doskonalenie umiejętności jazdy w mieście, na otwartej drodze oraz w trudnych warunkach.
3. Symulowane egzaminy praktyczne, które pomagają przygotować się do egzaminu końcowego.
Zapewniamy profesjonalne wsparcie i bezpieczne warunki nauki, aby każdy kursant mógł zyskać niezbędne umiejętności do zdobycia prawa jazdy kategorii A już w pierwszym terminie. Motocykl Yamaha MT 07


ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS EGZAMINU W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. A1, A2 oraz A
1.Obsługa pojazdu:
   – Osoba egzaminowana musi wykazać umiejętność sprawdzenia podstawowych elementów pojazdu, takich jak poziom oleju, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, działanie sygnału dźwiękowego i świateł. Sprawdzenie łańcucha. Czas na wykonanie czynności to maksymalnie 5 minut.
2. Tzw. ósemka:
   – Osoba egzaminowana musi wykonać pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8, unikając najeżdżania na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne oraz potrącania pachołków.
3. Tzw. slalom wolny:
   – Osoba egzaminowana musi wykonać dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami, nie podpierając się nogami i unikając potrącania pachołków.
4.Tzw. slalom szybki:
   – Osoba egzaminowana musi wykonać jednokrotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy trzema pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową, utrzymując odpowiednią prędkość i unikając potrącania pachołków. Średnia prędkość przejazdu nie mniej niż 30 km/h.
5. Ominięcie przeszkody:
   – Osoba egzaminowana musi omijać przeszkodę raz z prawej, raz z lewej strony, zapewniając płynny manewr i unikając potrącania pachołków. Prędkość najazdu na przeszkodę co najmniej 50 km/h.
6. Hamowanie awaryjne:
   – Osoba egzaminowana musi wykonać hamowanie awaryjne przy prędkości minimum 50 km/h, korzystając z przedniego i tylnego hamulca motocykla.
7. Ruszanie na wzniesieniu:
   – Osoba egzaminowana musi wykazać umiejętność ruszania pojazdem na wzniesieniu, zachowując kontrolę nad pojazdem i minimalizując cofanie się oraz zgaszenie silnika.