Szkolenia uzupełniajace prowadzone dla osób które nie zdały egzaminu państwowego lub chcą udoskonalić swoje umiejętności

Wymagane dokumenty:

 • jeśli już masz prawo jazdy wystarczy mieć je przy sobie

 • jeśli kurs podstawowy nie był prowadzony u nas:

  – wymagamy zaświadczenia o ukończeniu kursu

  – lub oryginału karty jazd (przebiegu szkolenia)

 • jeśli jesteś przed egzaminem państwowym:

  – wymagamy zaświadczenia o wyznaczonym terminie

 • jeśli chcesz odzyskać prawo jazdy za stracone punkty karne lub po okresie zatrzymania:

  – wymagamy zaświadczenia ze starostwa o skierowaniu na egzamin kontrolny

  – lub zaświadczenia o wyznaczonym terminie egzaminu państwowego